серия ОРФЕЙ

С ПАЛИТРА от свежи цветове върху мебелите, художникът Пламен Петров създава палитра от емоции. Еуфория, страст, жажда за живот са характерните усещания, характерни за мебелите-шедьоври.

Мебелите - картини, старателно изрисувани от Пламен Петров, ни карат да забравим сивото монотонно ежедневие и ни пренасят във вълшебния свят на мечтите.

Пламен Петров: „С мебелите - рисунки имах огромното желание да освободя живописта от нейната статична двудименсионална екзистенция на стената. По този начин исках да изключа дистанцията между любителя на изкуството и обекта на изкуството.Така, според мен, творбата получава съвсем ново измерение, заема съвсем нова позиция. Любителят усеща непринудено творбата в мига, в който той я докосва, в мига, в който я използва. В мига, когато отваря и затваря вратички и чекмеджета, той влиза в директна комуникация с мебела-творба.