РАЗТЯГАНЕ

  

       С ИЗДЪРПВАНЕ НА КРАКАТА                   PUSHED TOP / С ПЛЪЗГАНЕ /                              ЦЕНТРАЛНО

 

 

        

          

 

    СТРАНИЧНО / ТИП ЧЕКМЕДЖЕ /                                                                                    СТРАНИЧНО / С ПЛЪЗГАНЕ /

 

 

  

                    ТИП "КНИГА"                                             ЦЕНТРАЛНО                                ЦЕНТРАЛНО / УДЪЛЖЕНО /